Anmälda deltagare

Källahamn
1 Linus Danielsson
2 Tobias Lindvall
3 Patrik Evaldsson
4 Tomas Dambrauskas
5 Thomas”bullis” Johansson
6 Rickard Ekholm
7 Johnny Herrmann
8 Henrick Runnqvist
9 Anders Holst Pedersen
10 Andreas Johansson
11 Kasper Wichmann
12 Pekka kauppala
13 Joukko Kaltio
14 K-G Nyman
15 Håkan Nilsson
16 John Haglund
17 Henrik Andersson
18 Hannes Lindberg
19 Frank Højfeldt
20 Göran Magnvall
21 Tom Larsen
22 Lars Kopp Kristiansen
23 Rasmus Jensen
24 Thomas Kopp Kristiansen
25 Morten Brooksby
26 Göran Karlsson
27 Christina Karlsson-Sturk
28 Anders Ahlqvist
29 Markus Karlsson
30 Torkel karlsson
31 Pontus Ljungberg
32 Jonas Hellström
33 Felipe Galeano
34 Robert Johansson
35 Stefan Johansson
36 Erik Johansson
37 Conny Sturk
38 Michael Sturk
39 Patrik Karlsson

Färjestaden
101 Lennart Karlsson
102 Erik Cardell
103 Lasse Karlsson
104 Johann Thaurer
105 Niclas Solberg

Lagtävling
1 Team Gäddmuffins 1+2+3
2 Team Saltruttamo 4+5+8
3 Team ? 7+
4 Team Veflinge 9+11+19
5 Team mellersta Öland 10+
6 Team Saltruttamo 2 16+18
7 Team TL 21+22+
8 Team Morud 23+24+25
9 Team Öland 2 30+37+38
10 Team Alvedsjöbodar 31+32+33
11 Team Johansson 35+36
12 Team SVB 26+27
13 Team Öland 102+103+104+105