Fultonformel

Fultonvärdet, eller konditionsfaktorn som detta värde även kallas, anger tillsammans med havsöringens fjäll och fenor ett mått på hur välkonditionerad fisken är. En fisk med blanka fjäll som lossnar lätt, svarta och hela fenor samt med ett fultonvärde på över 1,0 anses generellt som bra. Man bör dock alltid studera hur pass fet fisken är om buken innan man bestämmer sig för att klubba den. Vissa havsöringar har ett lågt fultonvärde på grund av sin sitt smala stjärtparti och andra har ett fultonvärde på över 1,0 trots att buken kanske är lite hängig.

En dåligt konditionerad fisk smakar inte bra och gör sig bättre i havet. Återutsätt fisk varsamt och helst utan att lyfta denna ur vattnet och upp på land. En håv eller en vass flätlina runt kroppen skadar fisken lätt, så drilla inte i onödan och strunta i håven om det är en besa.
 

Fultonvärde


Räkna ut konditionsfaktorn

Vikt (gram)
Längd (cm)

Fulton