Anmälda deltagare

Källahamn

1 Faruk Suskic
2 Frank Højfeldt
3 Anders Holst

Färjestaden

101 Andreas Kessén
102

Anmälda lag

1 Team Veflinge 2+3
2