Anmälda deltagare

2 Mats Karlsson Färjestaden

3 Lars Apelmo Färjestaden

4 Lukas Björnskär Färjestaden

5 Faruk Suskic Källahamn

6 Robert Johansson Källahamn

7 Hannes Lindberg Wells Källahamn

8 John Haglund Källahamn

9 Karl Karlsson Färjestaden

10 Viggo Karlsson Färjestaden

11 Johan Lundbäck Källahamn

12 John Horn Källahamn

13 Linus Lindqvist Källahamn

14 Jesper Zetterström Källahamn

15 Lukas Lundgren Källahamn

16 Abdo Sarailja Källahamn

17 Daniel Brunemalm Färjestaden

18 Seppo Lippo Färjestaden

19 Pelle Johansson Färjestaden

20 Thomas Johansson Källahamn

21 Nihad Spahic Källahamn

22 Andreas Johansson Källahamn

23 Fredrik Arnerby Källahamn

24 Martin Johansson Källahamn

25 Adam Sundman Källahamn

26 Tomas Regnander Färjestaden

27 Walther Kirchberg Källahamn

28 David Olivares Färjestaden

29 Emil Doverlind Färjestaden

30 Rolf Andersson Källahamn

31 Johan Andersson Källahamn

32 Niclas Andersson Källahamn

33 Robin Lundgren Färjestaden

Lag

1 Team Kapten Karlsson 2+9+10

2 Ingen Klass bara Stihl 4+

3 Team Gäddan 17+19+33

4 Team mellersta Öland 22+23

5 Team Skägget 24+25+

6 Björnligan 30+31+32